Stosunkowo największe spadki liczby gospodarstw zanotowano w Słowacji -12,5 proc., Bułgarii – 8,9 proc. i Polsce - 6,6 proc.

Jedynym państwem UE, w którym odnotowano wzrost liczby gospodarstw rolnych była Irlandia, gdzie w latach 2005-2013 odnotowano wzrost liczby gospodarstw rolnych średnio o 0,6 proc. rocznie, co odpowiadało około 7 tys. nowych gospodarstw.

Powierzchnia gruntów rolnych w 28 krajach UE w latach 2005-2013 była dość stabilna i wynosiła 174,6 mln ha, jednak średnia powierzchnia gospodarstwa w UE w tym czasie rosła.

Na Francję w 2013 r. przypadało 15,9 proc. wykorzystywanej rolniczo ziemi w UE, na Hiszpanię 13,3 proc., Wielką Brytanię 9,9 proc. i Niemcy 9,6 proc.