Obszary te to ziemia, którą rolnicy uprawiają od lat 90. XX wieku, ale nie są ich właścicielami i dlatego nie może ona być odziedziczona.

- Ukraińskie pola uprawne powinny należeć do rolników - powiedział premier Wołodymyr Hrojsman.

Ustawa ma na celu przywrócenie sprawiedliwości rolnikom.

Handel gruntami rolnymi jest nadal zabroniony na Ukrainie. Na początku grudnia 2017 r. Parlament w Kijowie przedłużył obowiązujące moratorium od 2001 r. do 1 stycznia 2019 r.

Reforma własności gruntów zaproponowana przez ukraiński rząd przewiduje, że tylko naturalni obywatele ukraińscy mogą kupować do 200 ha ziemi. Ministerstwo rolnictwa zaproponowało także, aby mniejsze przedsiębiorstwa rolne działające, jako osoby prawne mogły nabywać ziemię na ograniczoną skalę.