Tym stwierdzeniem uzasadniono projekt ustawy „W sprawie eliminacji rolnictwa cieni”, który został opublikowany 11 marca.

Odpowiednią kwotę leasingu płaconą „pod stołem” szacuje się na łączną kwotę od 20 mld do 70 mld hrywien (1 hrywna= 0,1465 zł, NBP 2020-03-27 )rocznie. W ten sposób państwo traci podatek gruntowy w wysokości do 22 miliardów hrywien rocznie. Ilość gruntów rolnych dzierżawionych zgodnie z prawem szacowana jest na około 25 milionów hektarów.

Według rządu na Ukrainie jest około 3,6 miliona właścicieli ziemskich posiadających 16,4 miliona hektarów. Z tego 6,1 miliona hektarów jest dzierżawione głównie gospodarstwom rolnym przez około 1,4 miliona osób, Według danych ukraińskich organów podatkowych ponad 1,6 miliona nieruchomości rolnych należy do obywateli Ukrainy w wieku emerytalnym.