Ponadto zobowiązano rząd do przedłożenia przed 1 marca 2019 r. projektu ustawy o sprzedaży gruntów rolnych.

Według ukraińskiego ministra rolnictwa rynek gruntów rolnych może być otwarty tylko dwa lata po przyjęciu ustawy o sprzedaży gruntów rolnych.

W tym czasie cały agrobiznes musi przygotować się na nowe warunki, ponieważ obecnie dzierżawione są duże obszary. Prawa najemców musiałyby być zagwarantowane - podkreślił szef departamentu. Obecna ustawa o sprzedaży gruntów rolnych weszła w życie w styczniu 2001 r. i od tego czasu została przedłużona dziesięć razy.

W maju 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu oświadczył, że ustawa narusza prawa człowieka. Sędziowie doszli do wniosku, że kiedy wprowadzono moratorium, państwo ukraińskie nie ustanowiło uczciwego związku między ogólnym interesem społecznym a prawem własności skarżących. W związku z tym wezwali rząd w Kijowie do przyjęcia bardziej wyważonej ustawy o handlu gruntami rolnymi.