Mimo to oczekuje się większej liczby bankructw gospodarstw. Powody to wygaśnięcie dotacji państwowych - bez czego wielu rolników nie osiąga dochodu. W ostatnich latach nieruchomości rolnicze stanowiły zazwyczaj około czterech piątych całkowitej wartości aktywów gospodarstw rolnych w USA.

Wartości gruntów ornych ustabilizowały się od 2014 r. po długim trendzie aprecjacji od lat 80. Istnieją jednak duże różnice regionalne zarówno pod względem wartości gruntów ornych, jak i trendów wzrostu. W 2020 r. średnie ceny gruntów ornych przekroczyły 4000 dolarów za akr.

Kwartalne badanie bankierów rolnych przeprowadzone przez Federal Reserve Bank of Chicago pokazuje, że ceny gruntów ornych w centralnym pasie kukurydzy wzrosły o 2 procent rok do roku w trzecim kwartale 2020 roku. Oceniono rozwój cen w stanach Iowa, Illinois, Wisconsin, Indiana i Michigan.
Wzrost cen był spowodowany bardzo niskimi stopami procentowymi, dodatkowymi płatnościami rządowymi i pewnym wzrostem cen produktów rolnych. Stany Indiana i Wisconsin przodowały ze skokiem cen ziemi ornej odpowiednio o 6 i 3 procent w stosunku do poprzedniego roku. 2 proc. wzrost wartości gruntów rolnych w Illinois i 1 proc. w Iowa był skromniejszy. Jednak w porównaniu z drugim kwartałem 2020 roku ceny gruntów ornych pozostały w dużej mierze niezmienione, a wartości w Illinois spadły nawet o 2 procent.

Zdecydowana większość respondentów spodziewa się, że ceny gruntów rolnych pozostały stabilne w czwartym kwartale 2020 r

W innych stanach rolniczych, które nie zostały zbadane przez Bank of Chicago, ceny gruntów ornych rosły rok do roku w trzecim kwartale 2020 roku. Średni wzrost w Oklahomie i zachodnim Missouri wyniósł ponad 5 procent, a w Kansas nieco poniżej 5 procent. Jedynym wyjątkiem była Nebraska, gdzie ceny ziemi rolnej spadły bardzo znacząco o 4 proc.