Wśród hodowców bydła popularne są obory wyposażone w zgarniacze delta do usuwania odchodów oraz rozwiązania oparte na rusztach. Obiekty z płytką ściółką są coraz rzadziej wybierane i ograniczają się do mniejszych obór oraz cielętników i bukaciarni. Wynika to z faktu, że wiele gospodarstw utrzymujących bydło mleczne nie ma wystarczającego areału, aby oprócz kukurydzy i traw zasiewać wystarczającą ilość zbóż, z których oprócz ziarna uzyskiwana byłaby słoma.

Niedostateczna ilość słomy przekładała się i nadal przekłada na decyzje hodowców, którzy stawiając nowe obiekty, chętnie wybierają systemy bezściołowe. Najnowszym trendem jest połączenie systemu usuwania odchodów za pomocą zgarniacza typu delta z wykorzystaniem sieczki ze słomy pomieszanej z wapnem do zaścielania legowisk. To rozwiązanie nie jest jednak wolne od wad.

POMPY DO GNOJOWICY

Gnojowica pochodząca z takich obór cechuje się zawartością suchej masy na poziomie 12-13 proc. Jest to na tyle wysoka wartość, że utrudnia korzystanie z wozów asenizacyjnych oraz pomp do usuwania gnojowicy. Widać to szczególnie po spadku wydajności pomp wirowych, których sprawność jest niższa z racji większej gęstości cieczy. W takiej sytuacji sprawdzają się pompy Rutza, zwane również kłykciowymi. Ich zapotrzebowanie na moc jest jednak większe niż pomp rotacyjnych i wynosi nawet kilkadziesiąt kW. Z tej racji do napędzania pomp kłykciowych wykorzystuje się napęd WOM ciągnika.

Negatywnym skutkiem stosowania materacy słomiano-wapiennych jest również tworzenie się osadu na dnie zbiornika, podobnie jak ma to miejsce w przypadku gnojowicy uzyskiwanej od trzody chlewnej. Dotyczy to obór, w których materace zostały przygotowane z nieodpowiedniego materiału. Wapno o zbyt dużej wielkości cząstek szybko opada, co wymaga od rolników częstego mieszania oraz wywożenia odchodów. Można temu zapobiec poprzez stosowanie surowca wapiennego o odpowiedniej miałkości.

Zwiększenie gęstości gnojowicy zauważalne jest również na fermach trzody chlewnej, w których z pobudek ekonomicznych ogranicza się zużycie wody. Oszczędność widoczna jest w gospodarstwach wielkotowarowych i to właśnie tam zdarzają się problemy spowodowane zbyt gęstą gnojowicą.

Jednym z rozwiązań problemu zbyt dużej zawartości suchej masy w gnojowicy i przy okazji sposobem na zdobycie ściółki na legowiska są separatory.

Urządzenia te służą do odzyskiwania cząstek organicznych znajdujących się w odchodach. Stosowanie separatu może być jednak lokalnie ograniczone z powodu negatywnego nastawienia do tego rodzaju ściółki przez niektórych powiatowych lekarzy weterynarii.

USUWANIE ODCHODÓW STAŁYCH

W budynkach o litej posadzce inwestor musi zdecydować się na jeden z systemów usuwania odchodów. Z racji obniżania kosztów wielu rolników wybiera najprostsze rozwiązanie, jakim jest wypychanie odchodów za pomocą ciągnika z turem bądź ładowarki. Hodowcy utrzymujący zwierzęta w oborach stanowiskowych o wąskich korytarzach gnojowych korzystają natomiast z miniładowarek, które w rzemieślniczych wersjach mają 0,8-0,9 m szerokości.

W budynkach uwięziowych stosuje się nadal łańcuchowe zgarniacze, które jednak zastępowane są powoli systemami o napędzie hydraulicznym. Rolnicy decydują się na nowszy system z racji problematyczności i kosztów związanych z użytkowaniem łańcucha, który dość łatwo się wyciąga. Ze względu na niskie koszty eksploatacji wykorzystywane są również szynowe wyciągi o napędzie linowym.

Do automatycznych systemów, stosowanych w oborach wolnostanowiskowych, można zaliczyć zgarniaki typu delta, w których belka zgarniająca jest napędzana za pośrednictwem łańcucha bądź liny stalowej. Systemy te w zależności od producenta oraz modelu cechują się różnym stopniem zaawansowania technicznego, a przez to dużą rozpiętością cenową. Są one chętnie montowane ze względu na możliwość pracy non-stop, dzięki czemu odchody nie zalegają na korytarzu przepędowo-gnojowym, a komfort krów jest na wysokim poziomie.

ZBIORNIKI

Najpopularniejszymi rozwiązaniami na polskim rynku są zbiorniki z betonu lanego oraz prefabrykatów. Drugie z rozwiązań jest obecne w naszym kraju od wielu lat i znamy je z produktów firmy Precon Polska. Dzięki wysokojakościowemu surowcowi, z jakiego powstają zbiorniki, producent zapewnia, że trwałość użytkowa ich zasobników to min. 50 lat. Montaż zbiorników jest stosunkowo prosty, jednak wymaga użycia cięższego sprzętu. Elementy ścian łączone są ze sobą za pomocą betonu ekspansywnego gwarantującego szczelność zasobnika.

Popularność w naszym kraju zdobywają również zbiorniki metalowe mające warstwę szkliwioną bądź wypełnienie membranowe. Zbiorniki te cechują się szybkością i niskimi kosztami montażu. Jest to możliwe dzięki niskiej masie poszczególnych elementów zasobnika, które można montować ręcznie. Wybierając tego typu zbiornik, należy jednak uważać na jakość wykonania. Pojawiają się bowiem na naszym rynku zbiorniki, których jakość pozostawia wiele do życzenia. Technologia ta sprawdza się, jeśli blacha użyta do budowy jest odpowiednio zabezpieczona przed działaniem gnojowicy, dotyczy to również śrub stosowanych do skręcenia elementów. Decydując się na takie rozwiązanie, warto polegać na produktach sprawdzonych firm.