W hrabstwie Sioux w stanie Iowa 73,19 akrów (około 30 ha) wysokiej jakości gruntów rolnych zostało sprzedanych na aukcji 11 listopada za 30 000 dolarów za akr, lub 74 100 dolarów za hektar  Stanowi to wartość detaliczną 2,195 mln dolarów.

Gospodarstwo zawierało 72,49 akrów gruntów ornych a pozostała część to drogi i szlaki. Do tej pory kukurydza i soja były uprawiane w tym gospodarstwie prawie w równym stopniu.

Nabywcą nie był inwestor, ani największy właściciel gruntów rolnych w Ameryce, Bill Gates, który już kupił wiele gruntów rolnych. Kupił je miejscowy rolnik.

Obserwatorzy spodziewają się bardzo szybkiego wzrostu handlu gruntami w ciągu najbliższych kilku tygodni. Uważają, że wtedy nawet cena 30 000 dolarów za akr może zostać przekroczona.