Wynika to z niedawnej ankiety przeprowadzonej przez Ukraiński Instytut Przyszłości. Z kolei tylko 3 proc. z 2400 respondentów chciałoby bez wahania pozbyć się ziemi. Kolejne 22 proc. z 2400 uczestników stwierdziło, że byliby skłonni pośpieszyć ze sprzedażą, a 10 proc. targowałoby się o lepsze ceny. Są to udziały w majątku byłych kołchozów, które zostały przydzielone ich członkom w trakcie reformy rolnej z lat dziewięćdziesiątych.

Uchwalona wiosną 2020 r. ustawa o transakcjach dotyczących gruntów rolnych ma umożliwić obywatelom Ukrainy od 1 lipca 2021 r. nabycie do 100 ha gruntów rolnych,  a krajowym podmiotom prawnym od początku 2024 r. do 10 tys. ha gruntów rolnych.