Poseł Kazimierz Moskal (PiS)stwierdził w interpelacji:

W opublikowanej ˝Informacji o wynikach kontroli gospodarowania zasobami mieszkaniowymi po zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych i innych podmiotach dysponujących budynkami mieszkalnym˝ NIK negatywnie ocenia sposób gospodarowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych mieszkaniami po zlikwidowanych PGR-ach. Budynki są w coraz gorszym stanie technicznym i wymagają poważnych remontów, a niektóre wręcz zagrażają bezpieczeństwu mieszkających w nich ludzi. NIK zwraca uwagę, że agencja nie ma pełnej wiedzy ani o powierzchni mieszkań popegeerowskich, ani o ich wartości. Sprawozdania oddziałów terenowych sporządzane są w oparciu o niewiarygodne dane. Powodem jest zła organizacja pracy w oddziałach oraz rozproszenie odpowiedzialności między poszczególnymi urzędnikami.

W związku z powyższym poseł zwrócił się do ministra rolnictwa z pytaniami, czy znane są mu wyniki kontroli NIK, czy dostrzega zasygnalizowane nieprawidłowości i jakie działania podejmie w celu ich wyeliminowania.

W odpowiedzi minister Marek Sawicki stwierdził, że poprosił o wyjaśnienia ANR. Poinformowano, że podjęto ponowne rozmowy z przedstawicielami gmin dotyczące przejęcia do zasobu komunalnego lokali mieszkalnych. Do najemców niezalegających z opłatami w większości ponownie skierowano informację o możliwości nabycia zajmowanych lokali. Wyjaśniane są sprawy bezumownego zajmowania lokali mieszkalnych.

Obecnie administratorzy przygotowują pełną listę tych obiektów, jak również są w trakcie ustalania grafiku przeprowadzania wizji we wszystkich obiektach mieszkalnych – zapewnił minister.

Uprawnionym najemcom będzie proponowane nabycie, a w przypadku nieskorzystania z ofert lokale te zostaną zaoferowane do nieodpłatnego przekazania na rzecz gmin i spółdzielni mieszkaniowych do końca 2014 r.

Wszystko to powinno pomóc wyeliminować nieprawidłowości stwierdzone przez NIK.

Ponadto minister wyraził nadzieję, że znowelizowana ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi, która wprowadziła możliwość nabywania lokali i budynków mieszkalnych oraz inwestowanie w budownictwo mieszkaniowe przez ANR, da możliwość przenoszenia najemców  zamieszkałych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków i przeznaczenia tych budynków do sprzedaży.