Coraz częściej zasądzane są odszkodowania dla osób, które pozostawiły nieruchomości, wyjeżdżając do Niemiec i otrzymując tam za nie odszkodowania. Nie uwzględniana jest zasada ochrony rodzin, które opiekowały się tymi nieruchomościami. Skarb państwa traci na odszkodowaniach. Jakie kroki zamierza podjąć premier, aby chronić skarb państwa i mieszkańców, jakie kroki podjął, aby uregulować stan prawny – pytała w Sejmie poseł Iwona Ewa Arent. Jak przebiega realizacja ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego?  http://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/dluzej-bez-wpisu-do-ksiag-wieczystych-o-wlasnosci-skarbu-panstwa,38344.html

Ujawnianie w księgach wieczystych postępuje – wyjaśniła Urszula Pasławska, wiceminister skarbu państwa, a wcześniej od 2006 do 2012 wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.  Starostowie uzupełnili wykazy nieruchomości, teraz wojewodowie przesyłają je do głównego geodety i wkrótce (we wrześniu) nastąpi weryfikacja ksiąg.

Posiadacz nieruchomości nabywa własność po 20 (w dobrej wierze) lub 30 (w złej wierze) latach – czy nie należałoby skrócić tego okresu? – dopytywał poseł Adam Lipiński.

Urszula Pasławska uznała w odpowiedzi, że sprawa Agnes Trawny i podobne mają charakter incydentalny, a własność posiadaczy nieruchomości jest uregulowana.