Rolnicy, którzy w tym roku protestowali wielokrotnie na ulicach Szczecina twierdzili, że osoby nieuprawnione, nazywane słupami, kupowały na przetargach ograniczonych ziemię rolniczą przeznaczoną na powiększenie gospodarstw rodzinnych i przekazywali ją później dużym podmiotom gospodarczym, często z udziałem zagranicznym.

Zborowski powiedział, że sprawdzane są umowy zawarte na sprzedaż ziemi w przetargach ograniczonych na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Jak mówił, "pewna grupa umów jest szczególnie monitorowana", również pod kątem tego, czy ziemia nie została później odsprzedana innym podmiotom.

Jak mówił Zborowski, w kontrolach ANR współpracuje m.in. z policją. Agencja czeka na sygnały o możliwych nieprawidłowościach, żeby "szczególnie monitorować" poszczególne przypadki - dodał. Zborowski zapewniał, że jest gotowy do rozmów ze środowiskiem rolniczym. - Moja praca ma polegać na pracy w terenie, mam słuchać tego, jakie sygnały trafiają z terenu - mówił.

Według Zborowskiego, kontrola NIK prowadzona od maja do lipca w szczecińskiej ANR nie wykazała nieprawidłowości w sprzedaży ziemi.

Od stycznia do końca października br. szczecińska ANR przeprowadziła 5 tys. 982 przetargów. W tej liczbie mieszczą się przetargi ograniczone, które budzą największe emocje wśród rolników. Przeprowadzono ich 644, z czego rozstrzygnięto 438. Do 25 listopada br. podpisano łącznie 1 279 umów na sprzedaż ziemi o powierzchni ponad 15,7 tys. hektarów, z czego w przetargach ograniczonych sprzedano ponad 6,7 tys. hektarów.

W tym samym okresie złożono 194 wnioski o odwołanie przetargów, 157 z nich odwołano. Wnioski mają prawo składać m.in. izby rolnicze, jeśli zachodzi podejrzenie, że ziemię chcą kupić osoby podstawione.

Od 5 grudnia 2012 r. do 19 lutego 2013 r. rolnicy protestowali w Szczecinie przed tamtejszym oddziałem ANR przeciwko nieprawidłowościom w obrocie ziemią rolniczą.

18 stycznia prezes ANR zmienił przepisy dotyczące obrotu ziemią z zasobów Agencji, realizując ustalenia przyjęte między ministrem rolnictwa Stanisławem Kalembą, kierownictwem ANR a protestującymi. Zmiany mają na celu uspołecznienie trybu rozdysponowania gruntów rolnych na przetargach ograniczonych oraz uszczelnienie systemu sprzedaży ziemi. Skorzystać mają na nich rolnicy indywidualni, którzy chcą powiększyć gospodarstwa rodzinne.