Jak podaje Agencja, na wzrost średniej ceny gruntów rolnych wpłynęła zrealizowana w III kwartale sprzedaż bardzo dobrych jakościowo gruntów w województwie dolnośląskim.

Średnią cenę gruntów w III kwartale br. określono na podstawie niemal 3,2 tys. umów zawartych w tym okresie na sprzedaż ponad 24,7 tys. hektarów.

Najwyższe ceny uzyskano w województwach: dolnośląskim (ok. 32,7 tys. zł/ha), wielkopolskim (27,9 tys. zł/ha) i opolskim (23,9 tys. zł/ha), a najniższe, tradycyjnie już, w województwach: świętokrzyskim (13,2 tys. zł/ha), lubuskim (13,3 tys. zł/ha) i lubelskim (13,6 tys. zł/ha).

Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej od 300 ha - 22,7 tys. zł/ha. Natomiast najniższe odnotowano w grupie obszarowej od 1 do 10 ha - 16,1 tys. zł/ha.

W III kwartale 2012 r. ANR sprzedała ponad 24,7 tys. ha gruntów rolnych, a łącznie w pierwszych trzech kwartałach br. sprzedała ich już prawie 87 tys. ha.

Te wyniki sprzedaży są efektem polityki prowadzonej przez Agencję, która nastawiona jest na trwałe zagospodarowanie nieruchomości ZWRSP poprzez sprzedaż gruntów rolnych rolnikom indywidualnym z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych. Obecnie Agencja oferuje najlepsze w historii warunki sprzedaży gruntów rolnych, co umożliwiła jej wprowadzona pod koniec ubiegłego roku nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Według stanu z 30 września br. w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje prawie 1,85 mln ha, w tym prawie 1,38 mln ha znajduje się w dzierżawie, niewiele ponad 303 tys. ha czeka na rozdysponowanie, a niewiele ponad 96 tys. ha znajduje się w innych formach nietrwałego rozdysponowania.

Największa ilość gruntów w państwowym Zasobie znajduje się na terenie północnych i zachodnich województw, przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim (359,4 tys. ha), w Wielkopolsce (260,7 tys. ha), na Dolnym Śląsku (247,5 tys. ha) i na Warmii i Mazurach (220,5 tys. ha).