Najdroższa ziemia wciąż zlokalizowana jest w zachodnich rejonach kraju. Już ponad 16 tys. zł za ha trzeba zapłacić w Wielkopolsce.

W Kujawsko-Pomorskiem niewiele mniej. Drogo jest także na Mazowszu i Podlasiu. Tu hektar gruntu z zasobu ANR kosztuje ponad 13 tys. zł.

Najtaniej jest tam, gdzie ziemi jest relatywnie najwięcej. A więc w województwach: lubuskim i lubelskim. Tu, hektar można jeszcze kupić za niecałe 8 tys. zł. Końca wzrostu cen na razie nie widać.

Ceny gruntów z zasobów ANR w III kwartale 2007 r.

Województwo średnio zł/ha

Dolnośląskie 12 533
Kujawsko-pomorskie 14 399
Lubelskie 7 841
Lubuskie 7 281
Łódzkie 9 171
Małopolskie 9 550
Mazowieckie 13 168
Opolskie 12 172
Podkarpackie 8 517
Podlaskie 13 710
Pomorskie 10 160
Śląskie 11 738
Świętokrzyskie 8 241
Warmińsko-mazurskie 9 782
Wielkopolskie 16 080
Zachodniopomorskie 9 803
ŚREDNIO 10 327
 Źródło: ANR  Końca wzrostu cen na razie nie widać. W zasobach Agencji wciąż znajduje się około 2,5 mln ha ziem. Z czego prawie 2 mln oddanych jest w dzierżawę. Najwięcej gruntów do rozdysponowania wciąż znajduje się w Zachodnio-Pomorskiem, Warmińsko-Mazurskiem, Dolnośląskiem, Pomorskiem i Lubuskiem.

Natomiast bardzo mało państwowych nieruchomości rolnych zlokalizowanych jest na terenie województw: małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i opolskiego.

Źródło: Radosław Bełkot/Agrobiznes