Wynoszą one:
• 2.759 zł 90 gr (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) - przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty,

• 5.125 zł 50 gr (130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) - przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie części uzupełniającej emerytury/renty,

• przychody między kwotą 2.759 zł 90 gr a 5.125 zł 50 gr (między 70 proc. a 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) powodują zmniejszenie części uzupełniającej emerytury lub renty, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia.

1 marca 2015 r. zmieniają się również kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur oraz rent i wynoszą 561 zł 70 gr (dla rolniczej emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy) lub 477 zł 47 gr (dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba).

Więcej na temat zawieszenia (zmniejszenia) emerytur i rent rolniczych w związku z osiąganiem przychodów znajduje się na stronie www.krus.gov.pl