Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Finansów Publicznych przystąpiły do rozpatrywania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Projekt dotyczy zwiększenia kwoty rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych z 86 do 126 l na ha.

Do dalszych prac nad projektem Komisje powołały podkomisję nadzwyczajną, której przewodniczącym został poseł Krzysztof Jurgiel (PiS). W jej skład weszli posłowie z Komisji Rolnictwa i Komisji Finansów Publicznych.
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa - Kazimierz Plocke.