Jak poinformował dziś w sejmowej komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk, po wczorajszej rozmowie z unijnym komisarzem do spraw zdrowia Tonio Borgiem, jesteśmy na etapie modyfikowania wniosku o umożliwienie po 1 września 2014 r. stosowania odstępstwa dla wędlin tradycyjnych, jeśli chodzi o zawartość benzopirenu.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapowiadają swój przyjazd, aby prześledzić technikę wędzenia stosowaną w Polsce. Jak ocenił wiceminister Nalewajk, wyniki badania pobranych 200 próbek nie są obecnie satysfakcjonujące. 170 próbek pobrano z mięsa, 30 z ryb. Wśród tych pierwszych 38 proc. miało przekroczone normy w stosunku do dopuszczalnych od września.

Wiceminister zapowiedział szkolenia dla przetwórców – przeprowadzi je ODR w Radomiu.

Jak dodał wiceminister, przekroczeń nie odnotowano w woj. podlaskim, ale w podkarpackim stwierdzono 12 proc. przekroczeń, a w małopolskim – 10 proc.

Działania na szczeblu europejskim wykluczają nadzieje na uzyskanie derogacji dla produktów uzyskujących unijne znaki jakości, ale wystąpimy o odstąpienie od stosowania zmienionego rozporządzenia wobec produktów wpisanych na ministerialną listę produktów tradycyjnych – zapowiedział wiceminister. Jest ich obecnie 131, ale lista ta nie jest zamknięta. Na listę minister wpisuje produkty zgłaszane przez marszałków województw.

Komisja postanowiła wystąpić o uzupełnienie ministerialnej odpowiedzi na dezyderat skierowany do ministra rolnictwa w tej sprawie.