Powszechny Spis Rolny będzie w tym roku prowadzony metodami:

- samospisu internetowego – to GUS określa jako metodę obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

- samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99) od 1 września do 30 listopada 2020r.

Od 1 września do 30 listopada 2020r. można też spisać się bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym.

Natomiast dopiero  - jak to określa GUS –  „w ramach metod uzupełniających spisu” z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. „Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego” - podano.

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny dwoma metodami:

- wywiad telefoniczny, od 16 września do 30 listopada 2020 r.

- wywiad bezpośredni, od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Jak już pisaliśmy, wprowadzono możliwość pozyskiwania od dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych adresów abonentów, które są niezbędne do przypisania numerów telefonów do prób wylosowanych w badaniach ankietowych, a następnie nawiązania kontaktu z respondentami. Pozyskane numery telefonów respondentów umożliwią prowadzenie wywiadów telefonicznych.

Od tego roku rachmistrz spisowy, który nie jest pracownikiem jednostki służb statystyki publicznej, nie musi już mieszkać na terenie danej gminy.

Więcej: Samospis rolny 2020, a telefony i adresy dostępne dla GUS