Jak pisaliśmy niedawno, dochód rodziny uprawnionej do świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko ustala się na podstawie dochodu „historycznego” – dla rolnika w tym roku, tj. na okres wypłaty w 2018-2019 r., bierze się pod uwagę dochód z 2017 r. A ten dochód GUS wyliczył na 3399 zł. Nie jest przy tym uwzględniana utrata dochodu rolniczego, spowodowana np. suszą.

Więcej: Dochód rolnika do 500+ bez odjęcia strat po suszy?

I najwyraźniej nic się nie zmieni.

Jak podaje Stanisław Szwed, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odpowiadając na interpelację poselską, we wrześniu 2018 r. uprawnionych do świadczeń wychowawczych było 3 719 tys. dzieci, w tym 1 311 tys. w gminach wiejskich i 922 tys. w gminach miejsko-wiejskich.

Wyliczono też, że „łączny udział dzieci z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w ogólnej liczbie dzieci pobierających świadczenie wychowawcze wynosi 60%”, a „wśród 1 334 tys. rodzin pobierających świadczenie w oparciu o kryterium dochodowe, jedynie w 174 tys. rodzin jedynym rodzajem dochodów były dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego”.

Nie wiadomo wciąż, ile dzieci z rodzin rolniczych otrzymuje świadczenie 500 plus. Nie wiadomo, dlaczego 174 tys. rodzin rolniczych uprawnionych do świadczenia już na pierwsze dziecko minister  traktuje jako niewielką liczbę i określa mianem "jedynie", a nie "aż". Nie wiemy przecież, ile z rodzin mających dochody w innych zawodach otrzymuje to świadczenie już na pierwsze dziecko i czy nie jest to znikomy odsetek w całości. Czy można zatem także tym rodzinom zabrać świadczenie, nie wyliczając ich rzeczywistego aktualnego dochodu? 

Więcej: Na „500 plus” skorzystały rodziny rolnicze?

Nie wiadomo też, ile rodzin rolniczych utraci możliwość otrzymywania świadczenia na pierwsze dziecko,  nawet jeśli traci dochody – choć z danych GUS wynika ich wzrost. Nikt nie liczy bowiem realnego dochodu rolnika.

Na pytanie  posłów: "Ile dzieci na wsi może <nie zakwalifikować się> do Programu 500+ w 2019 r. jeśli uwzględnimy nowe stawki z hektara przeliczeniowego za 2018 r.? Czy w Ministerstwie Rodziny Pracy, i Polityki Społecznej były robione stosowne symulacje i jakie z nich płyną wnioski?"

ministerstwo rodziny odpowiedziało następująco:

„Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego uzależniona jest w danym roku od wielu czynników, w tym np. pogodowych. Należy zauważyć, że ogłaszany wskaźnik dochodu z hektara nie zawsze rośnie z roku na rok. W niektórych okresach w związku z różnymi czynnikami następował spadek wartości kwoty dochodu, jak miało to miejsce np. w latach 2013-2015. Pomiędzy rokiem 2014 a 2015 dochód z 1 ha spadł o 531 zł.

Odnotowany w 2017 r. wzrost dochodu nie oznacza także bezpośredniego wpływu na <nie zakwalifikowanie się> do Programu, sytuacja rodziny mogła zmienić się z innych powodów, np. pojawienie się kolejnego dziecka oznaczać będzie mniejszy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie.”

I to wszystko, co ma na ten temat do powiedzenia MRPiPS. Czyżby była to podpowiedź dla rolników, jak jednak uzyskać świadczenie 500 plus już na pierwsze dziecko? Czy MRPiPS wystosuje taką wskazówkę także do przedstawicieli innych zawodów?

W związku z tym nie dziwi zdecydowane podsumowanie: „Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie rozważa prac nad zmianami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dziecka, w tym w zakresie ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego”.

Ciekawe zatem, na ile GUS wyliczy dochód rolniczy za 2018 rok. A może czas pomyśleć w ogóle o zmianach w ustalaniu dochodu rolniczego?

Czytaj też:

Dochód rolniczy nie do wyliczenia?