To ważne dla dostawców, którzy muszą zawierać umowy o dostawy mleka i przetworów do szkół, a także do 30 czerwca złożyć wnioski o wydanie decyzji o przyznanie limitów środków na kolejny rok szkolny. Ceny od roku szkolnego 2009/2010 pozostawały na niezmienionym poziomie, konieczna więc była ich korekta. Chociaż nie zmieniły się dopłaty unijne, znacząco wzrosły ceny skupu i zbytu mleka i jego przetworów, zarówno na rynkach UE, jak i krajowych. Aby utrzymać  udział w programie dzieci i młodzieży na obecnym poziomie, zadecydowano o ustaleniu cen maksymalnych na poziomie 15 proc. wyższym niż w tym roku szkolnym.

I tak np. maksymalna cena mleka o zawartości 1 proc. tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, dla opakowań o pojemności większej niż 0,25 l to 1,24 zł za litr, o pojemności nie mniejszej niż 0,23 l i nie większej niż 0,25 l  – 2,24 zł za l (z dodatkami smakowymi – 3,29 zł za l), a w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l – 2,30 zł za l (z dodatkami smakowymi – 3,50 zł za l).