W obu kadencjach nowo wybrany Sejm rozpoczął obrady w zbliżonym czasie. 17 listopada 2015 roku po raz pierwszy zebrała się poprzednia sejmowa Komisja Rolnictwa, a obecna inaugurowała pracę 14 listopada 2019 roku.

Zanim rozpoczęły się pierwsze sejmowe wakacje w rozpoczynanej właśnie kadencji Sejmu, KRiRW z poprzedniej kadencji (do 21 lipca 2016) miała za sobą 62 posiedzenia, w tej kadencji KRiRW (do 23 lipca) zebrała się 19 razy.

Czy to koronawirus?

19. posiedzenie KRiRW w poprzedniej kadencji odbyło się 9 marca – czyli po pięciu miesiącach funkcjonowania nowego Sejmu, a w tej kadencji w analogicznym czasie, tj. w pierwszych dniach marca 2020 zaatakował koronawirus.  Właśnie wtedy, kiedy spotkania i wspólne posiedzenia stały się w tej kadencji Sejmu utrudnione, Komisja Rolnictwa tej kadencji miała za sobą 12 spotkań – a więc „rozkręcała” swoje prace o jedną trzecią wolniej, niż jej poprzedniczka i utrzymuje to tempo pracy.

Swoje 12. posiedzenie KRiRW z tej kadencji odbyła 19 lutego 2020 roku (jej poprzedniczka 12. raz spotkała się 9 lutego 2016 r.) i na kolejne, 13. posiedzenie trzeba było poczekać do 5 maja 2020, kiedy to zorganizowano jednego dnia trzy posiedzenia, a 18 czerwca i 23 lipca – odbyto po dwa posiedzenia.

A jak funkcjonują inne komisje sejmowe i cały Sejm z tej kadencji, w porównaniu z tym z poprzedniej kadencji?

Komisje stałe odbyły w tej kadencji (do 27 lipca) 534 posiedzenia. Komisji tych jest 29, zatem średnia to 18,4 –wobec tego czy komisja rolnictwa pracuje tak, jak inne – i jak które - komisje?

Dla porównania: np. Komisja Finansów Publicznych odbyła w tej kadencji (do 24 lipca) 85 posiedzeń, Komisja Zdrowia – 26, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – 23, Komisja Gospodarki i Rozwoju – 15, Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – 14, Komisja Polityki Senioralnej - 8, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Komisja do Spraw Petycji  – po 20, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych – 12, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej – 3, Komisja Etyki Poselskiej - 7  posiedzeń.

Sejm IX kadencji odbył dotąd 15 posiedzeń (16. posiedzenie, ostatnie przed sejmowymi wakacjami, odbędzie się 7 sierpnia), obradował przez 42 dni.  Wniesiono 187 projektów ustaw, którym nadano nr druku, a uchwalono 80 ustaw.

W poprzedniej kadencji natomiast tylko w 2015 roku, czyli pierwszym roku kadencji, Sejm odbył 7 posiedzeń, w 2016 było ich 26, a tylko do pierwszych wakacji – łącznie 23.

Piętnaste posiedzenie Sejm poprzedniej kadencji odbył w dniach 31 marca-1 kwietnia 2016 r. W tej kadencji 31 marca 2020 rozpoczęło się dopiero 8. posiedzenie Sejmu.

Zatem znów trudno powiedzieć, że spowolnienie prac Sejmu spowodował w tej kadencji koronawirus, bo było ono widoczne już wcześniej.

Jeśli chodzi o uchwalone ustawy, to tylko w pierwszym roku Sejm VIII kadencji przyjął ich 29, a w kolejnym – 217.

W aktualnej IX kadencji dotychczas wniesiono 187 projektów ustaw, którym nadano nr druku, a uchwalono dotąd 80 ustaw.

Swoją 80. ustawę Sejm poprzedniej kadencji uchwalił natomiast w końcu kwietnia 2016 roku, a do pierwszych sejmowych wakacji zdążył ich przyjąć jeszcze 65.

Może więc wszystko, co potrzebne, jest już uregulowane i omówione?

Pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu zaplanowano na 16 i 17 września, więc raczej nie...