Chodzi o tzw. odstępstwo rolne, które pozwala rolnikom na wysiewanie nasion uzyskanych we własnym gospodarstwie bez konieczności uiszczania opłaty na rzecz producenta materiału siewnego odmiany prawnie chronionej.

Odstępstwo rolne ma celu zabezpieczenie interesów rolników. Dotychczas bez opłat mogli z nasion korzystać rolnicy posiadający gospodarstwa do 10 ha. Nowe przepisy zwalniają z opłat posiadaczy 25-hektarowych gospodarstw.

Ponadto nowelizacja poszerzyła katalog gatunków roślin uprawnych (z 8 do 17), przy których rolnicy mogliby stosować odstępstwo rolne. Dotyczy ono obecnie uprawy pszenicy zwyczajnej, żyta, jęczmienia, pszenżyta, owsa, kukurydzy, rzepaku, łubinu żółtego i wąskolistnego, lucerny, grochu, bobiku, wyki, pszenicy twardej, rzepiku, lnu zwyczajnego.

W przypadku ziemniaków z opłat na rzecz hodowców sadzeniaków odmian chronionych będą zwolnieni rolnicy posiadający do 10 hektarów ziemi.

Oznacza to, że po dokonanym ustawą rozszerzeniu kategorii rolników uprawnionych do korzystania z instytucji odstępstwa rolnego, opłaty nie będzie musiało wnosić 95 proc. gospodarstw rolnych, obejmujących 60 proc. gruntów rolnych w kraju.