- Rolą rolników europejskich jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Starego Kontynentu, a podstawą i najważniejszym elementem są sami rolnicy - powiedział szef resortu rolnictwa. Dodał, że musimy wspólnie zabiegać o to, aby utrzymać odpowiedni poziom dochodów dla rolników europejskich.

Ardanowski podkreślił, że dla nowych wyzwań, które są stawiane przed rolnictwem europejskim, potrzebny jest duży i stabilny budżet przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Według niego najbliższe miesiące będą kluczowe dla WPR, gdyż zdecydują o tym, jak będzie ona wyglądała i jak będzie finansowana.

Wspólna deklaracja ministrów rolnictwa państw Trójkąta Weimarskiego dotyczy wspólnego stanowiska szefów resortów Polski, Niemiec i Francji odnośnie reformy WPR, współpracy naukowo-badawczej na rzecz wdrażania nowych technologii w rolnictwie oraz zagrożeń i wyzwań w przypadku bezumownego brexitu.

W deklaracji jest również mowa o kluczowej roli małych i rodzinnych gospodarstw rolnych jako kluczowego elementu rolnictwa europejskiego.