1. Czy ministerstwo dostrzega potrzebę zmian w ustawie w zakresie zaprzestania prowadzenia działalności przez rolników będących na emeryturze z KRUS? Jeśli tak, to czy ta zmiana zostanie uwzględniona przy najbliższej nowelizacji przepisów w ww. zakresie? Jeśli nie, to dlaczego?

2.       Czy ministerstwo uwzględni podnoszone przez środowiska rolnicze postulaty pozostawienia gruntów w granicach 2-3 ha i otrzymywania pełnej wysokości emerytury? Jeśli nie to dlaczego?

3.       Czy ministerstwo podjęło/podejmie działania mające na celu dążenie do wprowadzenia w PROW po 2020 roku mechanizmu na wzór ,<rent strukturalnych>? Proszę o uzasadnienie odpowiedzi” – to pytania zadane w interpelacji posłów Jarosława Sachajki i Pawła Szramki.

Odpowiedzi udzielił minister Jan Krzysztof Ardanowski. Niestety nie odnosi się w niej do wszystkich kwestii poruszonych w interpelacji. Jak wynika jednak z przedstawionych wyjaśnień, ministerstwo uważa zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa za niezbędne przy przechodzeniu rolnika na emeryturę.

Jak tłumaczy minister, ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje uzupełnienie emerytury i renty rolniczej o część uzupełniającą, która wynosi od 85% do 95% emerytury podstawowej. „Część ta jest w całości finansowana z budżetu państwa i jej celem jest zachęcanie rolników do przekazywania gospodarstwa rolnego w młodsze ręce, aby nie przerywać prowadzonej w nim działalności rolniczej po osiągnięciu przez rolnika wieku emerytalnego i uzyskaniu prawa do emerytury rolniczej. Zatem z zasady część uzupełniająca jest państwową rekompensatą za zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej i jeśli dojdzie do przekazania gospodarstwa - pełni dodatkowo rolę instrumentu polityki rolnej, wspierającą wymianę pokoleniową w rolnictwie.

Jest to też rozwiązanie istotne dla dalszego funkcjonowania odrębnych uregulowań w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników i rezygnacja z niego może przyczynić się do degradacji znaczenia odrębnych rozwiązań dla rolników w zakresie zabezpieczenia społecznego. Pozostawienie tych rozwiązań w obecnej postaci pozwala na kojarzenie celów rozwojowych z niezbędnym zakresem zabezpieczenia” – tłumaczy minister.

Cała odpowiedź w załączniku.

Przypomnijmy, że od dawna do Sejmu trafiają projekty regulujące kwestię przekazywania ziemi przez rolnika, który chce skorzystać z emerytury.

Więcej: Emerytura i ziemia nadal w ręku rolnika?

Niedawno prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie w Sejmie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - szczegółów nie podano.

Więcej: Prezydent podpisał umowę programową z Solidarnością Rolników Indywidualnych