- Pracujemy w tej chwili nad zmianą systemu ubezpieczenia majątkowego upraw i zwierząt, właśnie w kierunku postulowanym przez kolejne organizacje rolnicze, czyli ubezpieczeń obowiązkowych, tak jak to ma miejsce w komunikacji - powiedział minister podczas posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ardanowski mówił, że organizacje rolnicze "zaczynają się coraz bardziej domagać wprowadzenia nowych zasad ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie".

Poinformował, że jego resort pracuje nad systemem, "który sprawiłby, że firmy ubezpieczeniowe chciałyby działać w zakresie ubezpieczeń rolnych". - W tej chwili żadna nie chce - pięć zmuszonych do tego towarzystw ubezpieczeniowych robi tylko minimum, żeby się (...) nikt nie czepiał. Nie chce niczego ubezpieczać, bo boi się ryzyka - upadku firmy i strat, które przekroczą wpływy ze składek - ocenił.

- Jeżeli będzie ubezpieczenie obowiązkowe wszystkich 15 mln hektarów w Polsce, to wtedy nie ma obawy, że ryzyko jest wielkie, bo zjawisko nigdy nie wystąpi w całym kraju, składki mogą być bardzo niskie - dodał.

Przypomniał że na początku lat 90-tych na wniosek organizacji rolniczych został zniesiony obowiązek ubezpieczenia upraw. - Teraz organizacje rolnicze domagają się przywrócenia obowiązkowych ubezpieczeń - zaznaczył.