Jak mówi minister, przygotowywany jest program, który określi sposób wydawania pieniędzy na małą retencję i systemy nawodnień. Nad tym problemem pracuje też Ministerstwo Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej. Nie ma na to dużych kwot. Z obecnego PROW-u wydatkowany na ten cel ma być miliard złotych. Analizowane są dwie wersje programu: program ogólnopolski i skierowany do kilku wybranych województw.

- Myślę, że raczej wybierzemy tę wersję z programem pilotażowym w kilku tych najbardziej dotkniętych województwach, wtedy efekt będzie można tam obserwować szybciej i mieć przekonanie, w jakim kierunku ten program, również ministra Gróbarczyka, rozwijać – zapowiada minister Ardanowski.

A czy po zmianach prawnych wprowadzonych w systemie ubezpieczeń ruszyły w tym roku ubezpieczenia od suszy?

- O tym, od jakich klęsk ubezpieczać, decydują firmy – mówi minister. Jak dodał, nawet tych 5 firm, które podpisały umowy na ubezpieczenia, boi się ubezpieczeń rolniczych, aby nie dokładać do ubezpieczeń. – Nie ma żadnego mechanizmu, który zmusiłby np. PZU czy innych ubezpieczycieli do podpisywania z rolnikami polis na konkretne działania. Wiem, że niektórzy ubezpieczali od suszy, ale większość tej suszy jak ognia się boi.

Minister zapowiada też kolejne zmiany systemowe – możliwość ubezpieczenia dochodu. Prace nad tym mechanizmem trwają.

- Rolnik mając ubezpieczone dochody porównuje je ze średnią z lat minionych i na tej podstawie firma – jeśli ten spadek dochodów nie był zawiniony przez rolnika (…) – jeśli te dochody spadają z powodów przyrodniczych czy rynkowych (…) wtedy ubezpieczyciel – to się odbywa zawsze w systemie ubezpieczeń wzajemnych – pokrywa różnicę z lat minionych w stosunku do spadku dochodów w danym roku - mówił minister. - To jest rozwiązanie ciekawe, ale wymaga systemu ewidencjonowania dochodów rolniczych. I tu jest problem, bo w Polsce niewiele gospodarstw prowadzi rachunkowość, a taki system nie może opierać się na oświadczeniu rolnika: „Spadły mi dochody”, tylko na materiałach źródłowych, wskazujących zarówno w danym roku, jak i w latach minionych, jak te dochody w gospodarstwie się kształtowały. Bardzo intensywnie nad tym pracujemy, robimy analizy również z Holandii, Stanów Zjednoczonych, gdzie ten system dominuje.

Jak mówił minister, w Holandii uprawy ubezpiecza ok. 2 proc. rolników.

Więcej o zmianach w PROW na nawadnianie:

Z „Modernizacji” w ramach PROW będzie nawet 100 tys. zł na nawadnianie

Inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią ze wsparciem z PROW

O utworzeniu systemu wsparcia dochodów rolniczych mówi się od lat – miał funkcjonować fundusz wzajemnego wsparcia:

Nie będzie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych?

lub system ubezpieczeniowy w ramach PROW:

Sezon ubezpieczeń otwarty