W tym roku na pomoc kołom gospodyń wiejskich zarezerwowano 40 mln zł.

Wnioski o wsparcie przyjmowane są przez ARiMR od 7 maja br., czyli od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości. Wnioski o pomoc przyjmowane będą do 31 października, chyba, że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel.

Dofinansowanie dla pojedynczego koła uzależnione jest od liczby członków i może wynieść do 5 tys. zł.

Na początku kwietnia prezydent podpisał nowelę ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która pozwala działać im nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców.

Nowela zmienia uchwaloną w listopadzie ub.r. ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która nadała kołom osobowość prawną i umożliwiła prowadzenie działalności gospodarczej. Koła gospodyń zakładane na mocy tej ustawy muszą być zarejestrowane w ARiMR.

Ustawa wprowadziła też możliwość członkostwa w kołach gospodyń wiejskich wszystkim pełnoletnim osobom fizycznym, a nie jedynie tym, które zamieszkują na terenie działalności koła.