Agencja podkreśla, że rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, w ramach wsparcia na tzw. małe przetwórstwo, nie muszą mieć wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak informuje ARiMR, wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna kwota pomocy to 100 tys. zł.

Wsparcie można otrzymać, m.in. na zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych czy budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej.

Rolnicy w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą zajmować się przetwarzaniem i sprzedażą m.in. przetworów z owoców i warzyw, takich jak np. soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty. Mogą też przygotowywać i sprzedawać przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby. Mogą również wytwarzać i sprzedawać oleje, wędliny i produkty mleczne.