Potrącanie będzie możliwe z należnych rolnikom płatności dokonywanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego i Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach różnych programów pomocy.  Chodzi zarówno o płatności do gruntów rolnych oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kompensata finansowa dostsosowuje polskie prawo do unijnych przepisów.

W latach 2007 – 2009 rolnicy na konto Agencji Restrukturyzacji zwrócili w sumie ponad 80 mln zł. Dotyczyło to wypłat zarówno z SAPARD jaki i SPO oraz PROW-u.

Nie raz były to małe kwoty, które wpłacali rolnicy bez podania danych je identyfikujących. Urzędnikom zajmowało wiele czasu sprawdzenie wpływających pieniędzy na rachunek Agencji i przypisanie ich do konkretnych spraw.

Teraz zadłużeni rolnicy w stosunku do Agencji będą mieli potrącane kwoty w ramach różnych płatności.

Nowe przepisy są już w Senacie. Senatorowie zgodzili się z tym co uchwalił Sejm, dlatego nowelizacja ustawy powinna szybko wejść w życie.

 

źródło: farmer.pl