Jak informowaliśmy wczoraj, bardzo wątpliwe są dane przekazywane na temat stanu wypłaty pomocy suszowej za ubiegły rok.

Więcej: Suszy w 2019 roku nie było? 

Jak wynika z informacji ARiMR, nadesłanej do naszej redakcji wczoraj po godz. 17, w żaden sposób nie można potwierdzić informacji przekazywanej przez ministra rolnictwa, jakoby na wypłatę pomocy suszowej miało czekać 10 proc. uprawnionych do odebrania pomocy – i to zarówno wtedy, jak te 10 proc. miałoby zostać bez pomocy po wypłaceniu obecnej transzy 300 mln przeznaczonych na pomoc, jak i tym bardziej wtedy, gdyby już przed wypłaceniem tej transzy czekało na pomoc tylko 10 proc. poszkodowanych.

Przypomnijmy. W środę prezydent stwierdził, że od ministra rolnictwa otrzymał informację, jakoby jeszcze około 10 proc. rolników nie otrzymało przyznanych odszkodowań za straty, jakie ponieśli wskutek suszy w zeszłym roku.

Więcej: Prezydent apeluje do premiera o znalezienie środków na wypłatę odszkodowań za ubiegłoroczną suszę

Informację taką powtórzył jeszcze wczoraj minister rolnictwa, wyliczając jednak już inaczej grupę oczekujących – jeszcze po wypłaceniu 300 mln zł przeznaczonych obecnie na pomoc, „Na rekompensaty suszowe będzie musiało poczekać ok. 30-35 tys. tj. ok. 10 proc. ubiegających się o nie gospodarstw. Poinformował, że wnioski suszowe złożyło 343 tys. gospodarstw. Do tej pory pieniądze przekazano do ok. 220 tys. gospodarstw, a teraz dostanie kolejne 91 tys.”

Więcej: MRiRW: na wypłatę suszowego musi zaczekać ok. 30 tys. gospodarstw

Informacji takiej nie potwierdza ARiMR. Wczoraj nadesłała "Farmerowi" takie wyliczenie:

„Od marca 2020 r. Agencja kontynuuje realizację wypłat pomocy w ramach pomocy suszowej zarówno w formule de minimis, jak i pomocy publicznej.

Do Agencji wpłynęło niespełna 355 tys. wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ok. 2,3 mld zł.

Od chwili uruchomienia pomocy w 2019 r. do 21.04.2020 r. Agencja wypłaciła z tego tytułu ponad 963 mln zł.

Do rozpatrzenia pozostało ok. 215 tys. wniosków. Proces weryfikacji realizowany jest na bieżąco.”

To cała informacja, jakiej udzielono – choć prosiliśmy o dużo więcej danych. Już z tych przekazanych wynika jednak jasno: rozpatrzono 140 tys. wniosków o pomoc, do rozpatrzenia jest ich jeszcze 215 tys.

Wypłacono dotychczas 963 mln zł. W ubiegłym roku na ten cel było 643 mln zł, w tym – 300 mln zł. Wypłacono więc więcej, niż przeznaczono – a przynajmniej więcej niż informowano, że się przeznacza. A wypłaty z tej puli rzekomo jeszcze trwają.

Dane przekazane wczoraj przez ministra rolnictwa wciąż nie dają się potwierdzić z danymi udostępnianymi przez ARiMR. Minister stwierdził,  że w ub. roku wypłacono 800 mln zł. Zatem – jak wynika z kolei z danych udostępnionych przez ARiMR - w tym roku wypłacono 163 mln zł. Według ministra pieniądze do tej pory trafiły do 220 tys. gospodarstw, a teraz pomoc dostanie kolejne 91 tys. wnioskujących. Agencja podaje natomiast, że rozpatrzyła (zatem niekoniecznie oznacza to, że wypłaciła pomoc – mogła jej odmówić) zaledwie 140 tys. wniosków, do rozpatrzenia ma ich jeszcze 215 tys.

Czy gospodarstw wspartych pomocą mogło być o ponad połowę więcej, niż było rozpatrzonych wniosków? A może minister wie, że pozostałe wnioski w wyniku "weryfikacji" będą odrzucone?

Kolejna wątpliwość wynika z tego, że jeśli w tym roku z przeznaczonych na obecne wypłaty rekompensat 300 mln zł wypłacono już 163 mln, to do wypłaty pozostaje jeszcze 137 mln zł. Dla 215 tys. wnioskujących nie może to wystarczyć. Jeśli natomiast – jak twierdzi minister - na rekompensaty suszowe będzie musiało nadal poczekać ok. 30-35 tys. tj. ok. 10 proc. ubiegających się o nie gospodarstw, to znaczy, że 137 mln zł trafi do 180 tys. wnioskujących. Zatem każdy z nich otrzyma niewiele. Zaiste, to małe gospodarstwa…

Te „większe”, które mogą poczekać, a których ma być 30-35 tys., czekają zatem na 1,3 mld zł. To więcej, niż łącznie dotychczas wypłacono i wypłaci się jeszcze (z puli 643 plus 300 tys. zł).

Ale to wszystko domysły, a powinny być znane faktyczne dane.

Kwestia pomocy udzielonej poszkodowanym przez suszę nie może być przedmiotem spekulacji i politycznych oracji. „Farmer” nadal oczekuje rzeczowej odpowiedzi na zadane MRiRW i ARiMR pytania:

„ - ilu rolników otrzymało pomoc po ubiegłorocznej suszy (liczba, kwota i obszar, z uwzględnieniem wysokości stawki pomocy na ha), ilu oczekuje na wypłatę?

- ilu rolników otrzymało dopłaty do nasion, ilu ich oczekuje (w obu przypadkach kwota i liczba wypłat).”

Prosiliśmy o pilną informację - dane na dzień zadawania pytań (tj. 22 kwietnia) i na dzień udzielenia odpowiedzi.

Czekamy na odpowiedź. Zauważmy, że udzielając wczorajszej odpowiedzi agencja zastrzegła: „ARiMR jest agencją wykonawczą, podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która realizuje wypłaty środków finansowych w oparciu o wytyczne MRiRW.” Zatem minister też powinien te dane znać – pomogą w wyznaczaniu wytycznych i zabieganiu o kolejne środki na pomoc poszkodowanym przez ubiegłoroczną suszę.