Niedawno weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wysokości limitów środków dla określonych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowelizacja zwiększa m.in. limity na działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych" związane m.in. z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, czyli tzw. obszarem D na lata 2018-2020. Całkowity limit środków finansowych wzrósł z 609 mln euro do 755 mln euro i stanowi obecnie równowartość ok. 3,2 mld zł.

Agencja szacuje, że dzięki tej zmianie wsparcie otrzyma dodatkowo ok. 3,6 tys. beneficjentów, którzy złożyli wnioski w ramach naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 19 lutego-20 marca 2018 r. Wpłynęło prawie 19 tys. wniosków, najwięcej z woj. mazowieckiego i wielkopolskiego.

Na listach, określających kolejność przysługiwania pomocy w naborze z 2018 r., mieściło się ok. 12 tys. wniosków. Dzięki zwiększeniu puli środków, na wsparcie może liczyć ponad 15,5 tys. rolników. Liczba ta może się zmieniać, ze względu na kurs wymiany euro na złote oraz toczący się proces weryfikacji wniosków.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania kosztów poniesionych na realizację danej inwestycji. Wynosi ono 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie może sięgnąć 60 proc. w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Dotacja może wynieść do 500 tys. zł m.in. na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, natomiast w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, tj. na na zakup maszyn - do 200 tys. zł.