W 2018 i 2019 roku można udzielać pomocy w ramach de minimis w postaci zapłaty za sprzedane w latach 2014–2017 świnie i tytoń. Pomoc nie może przekroczyć 80 proc. niezapłaconych faktur.

Więcej: ARiMR wypłaci ponad 15 mln zł za upadłe firmy skupujące

Dlaczego jest pomoc tylko za upadłe firmy skupujące trzodę i tytoń?

Teraz dopatrzono się przeoczenia. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) umożliwia ubieganie się o pomoc w przypadku, gdy tytoń lub świnie zostały sprzedane podmiotowi, wobec którego wszczęto postepowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne. Projektowane rozporządzenie ma na celu umożliwienie ubiegania się o pomoc również w przypadku, gdy tytoń lub świnie zostały sprzedane podmiotom będącym w likwidacji, gdyż producenci świń lub tytoniu, oraz grup producentów suszu tytoniowego, nie mogą ponosić odpowiedzialności finansowej za utratę płynności finansowej przez podmioty będące w likwidacji – podano w uzasadnieniu.

W styczniowym naborze złożono wnioski o udzielenie pomocy w wysokości 14,3 mln zł. Zgodnie ze wstępną analizą przewiduje się, że pomoc zostanie udzielona w wysokości 10,7 mln zł – podano w ocenie skutków regulacji. W planie finansowym ARiMR jest na ten cel 17,5 mln zł.