Pakiet Hogana pozostawiono do dyspozycji państw członkowskich w lipcu ubiegłego roku. Polska miała do wykorzystania ok. 100 mln zł. Wykorzystaliśmy jedną trzecią. Ministerstwo Rolnictwa próbuje ratować pieniądze, które trzeba będzie oddać, jeśli nie zostaną wykorzystane do końca września.

Więcej: Pomoc unijna z 2016 wykorzystana w jednej trzeciej?

Do projektu stosownego rozporządzenia wprowadzono kilka zmian, doprecyzowując m.in. zapis przewidujący, że pomoc w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych przysługuje producentowi mleka również w odniesieniu do zakupu jałówek hodowlanych ras dwukierunkowych, utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mleka.

Więcej: Dopłaty również do zakupu jałowic ras mlecznych?

26 czerwca projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych wpłynął do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o skierowanie pod obrady najbliższego posiedzenia Rady Ministrów.

Do 29 czerwca KPRM czeka na opinie członków Rady Ministrów, przekazane w trybie obiegowym.

Terminy na składanie wniosków o udzielnie pomocy w ramach projektowanego rozporządzenia mają upłynąć do dnia 31 lipca br.

W projekcie podano, że istnieje prawdopodobieństwo, że kwota pomocy przeznaczona na mechanizm 4 (pomoc na pokrycie różnicy między średnią ceną a ceną z obszarów dotkniętych ASF) nowelizowanego rozporządzenia może okazać się niewystarczająca. Wobec tego proponuje się jej zwiększenie z 17 572 188 zł do 22 000 000 zł.

Projekt zakłada, że w przypadku gdy zabraknie środków na realizację obowiązującego mechanizmu 4, brakujące środki na sfinansowanie tej pomocy pokrywa się z budżetu krajowego w kwocie nie wyższej niż kwota środków unijnych – takie przesunięcie środków ma więc zapobiec wydatkowaniu pieniędzy z budżetu krajowego na cel dopłat do kg sprzedanych świń z obszarów dotkniętych ASF.