Posłowie Andrzej Grzyb, Mirosław Maliszewski, Stefan Krajewski, Zbigniew Ziejewski i Marek Sawicki zadali dziś w Sejmie pytanie "w sprawie pilnej pomocy dla producentów trzody chlewnej w związku ze spadkiem cen i opłacalności produkcji spowodowanej rozszerzającym się obszarem występowania ASF" – skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak wskazał poseł Andrzej Grzyb, spada produkcja trzody chlewnej: ze 103 tys. do ok. 80 tys. (stan na kwiecień b.r.) spadła liczba stad, zamykana jest produkcja zwłaszcza w cyklu otwartym, ograniczana – w cyklu zamkniętym. Drożeją pasze i nawozy. Poseł pytał o zamierzenia rządu i przyszłość hodowli.

Odpowiedzi udzielił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Jak stwierdził, rząd podejmuje szereg działań w kierunku zwalczania, zapobiegania ASF i pomocy finansowej dla rolników.

Trwa redukcja i odstrzał sanitarny dzików – dodatkowy w powiatach z dużą produkcją świń (w powiatach ze 150 tys. świń), organizowane jest poszukiwanie padłych dzików i monitoring. Następuje szybka likwidacja ognisk. Podjęto też działania kontrolne, bioasekuracyjne i informacyjne. Wśród działań pomocowych wiceminister wymienił realizowany program odbudowy gospodarstw po ASF, obejmujący m.in. działania bioasekuracyjne (trwa nabór wniosków z PROW), wznawianie produkcji, działania zapobiegające spadkowi cen, likwidujące skutki choroby, osłaniające zaciągnięte zobowiązania cywilnoprawne. Jak zapewnił wiceminister, są środki na odszkodowania i są one wypłacane regularnie po spełnieniu warunków przez rolników.

Odpowiedź nie zadowoliła posłów.

Poseł Andrzej Grzyb dopytywał, w jaki sposób rząd zamierza interweniować w przypadku spadku cen w strefach czerwonych i niebieskich. Czy interwencja państwa w skupie nie podniosłaby opłacalności produkcji? – pytał.

- Zamierzamy uruchomić interwencję na rynku, aby zatrzymać rujnujący gospodarstwa spadek cen  i opłacalności produkcji w obrębie stref niebieskich, związanych z wystąpieniem ASF – zapowiedział wiceminister.

Mechanizmy te mogą być uruchamiane w ramach przepisów o wspólnej organizacji rynków UE, możliwa jest interwencja w postaci dopłat do przechowywania wieprzowiny. Postulowanemu przez kraje członkowskie uruchomieniu tej interwencji sprzeciwiła się Komisja Europejska, uznając to za niezasadne. Niezależnie od tego minister rolnictwa wystąpił do premiera z pismem w trybie niejawnym o zakup wieprzowiny na cele rezerw strategicznych w ramach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, sprawa jest w trakcie procedowania – ujawnił Ryszard Bartosik.

Jak dodał wiceminister, będzie kontynuowane wsparcie na rzecz „Dobrostanu zwierząt” z PROW (dobrostan loch i tuczników). W przyszłej WPR założono przegląd przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt.