Podczas debaty nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych poseł sprawozdawca Izabela Katarzyna Mrzygłocka tak rekomendowała posłom przyjęcie zmian dotyczących rolników:

- W projekcie przedstawia się też propozycję dotyczącą objęcia rolników wychowujących dzieci ubezpieczeniem społecznym finansowanym ze środków publicznych. Za rolnika lub domownika ubezpieczonego w KRUS lub nieubezpieczonego składka na to ubezpieczenie będzie finansowana z dotacji budżetu państwa poprzez KRUS i wynosić będzie miesięcznie 10 proc. emerytury podstawowej. Będzie to wymierna pomoc dla rodziny rolniczej sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem.

Zmiana dotyczy też zasiłku macierzyńskiego.

- Projekt zakłada też zmiany w zakresie prawa do zasiłku macierzyńskiego rolników w związku z przysposobieniem dziecka – mówiła poseł. -  Zmiana ta jest analogiczna do przepisów obowiązujących w zakresie powszechnego systemu ubezpieczeniowego. Będzie to świadczenie finansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, czyli ze składek rolników. Aktualnie zasiłek macierzyński rolnika wynosi czterokrotność emerytury podstawowej.