Jak podała wiceminister w odpowiedzi na interpelację posła Jarosława Sachajki, „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało do zamieszczenia w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym, który wprowadza zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych umożliwiające zróżnicowanie wysokości dopłat w zależności od jakości zastosowanego materiału siewnego. Celem zmiany jest zwiększenie stawki dopłat do materiału ekologicznego, aby poprawić warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego, zgodnie z celami strategii Farm to Fork. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.”

Więcej o projekcie ustawy o rolnictwie ekologicznym:

Resort rolnictwa przygotował projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym

Wkrótce będzie 10 proc. gospodarstw ekologicznych

„Mając na uwadze potrzebę zwiększania powierzchni upraw ekologicznych ze względu na rosnące zapotrzebowanie na produkty ekologiczne oraz realizację polityk krajowych i unijnych podjęto prace nad przygotowaniem propozycji zmian systemu wsparcia udzielanego na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych tak, aby zwiększyć wsparcie do stosowania materiału w jakości ekologicznej” – stwierdziła wiceminister.

Szczegółów nie podano, ale jeśli większe pieniądze przeznaczy się na „materiał w jakości ekologicznej”, nie zwiększając wyjściowej puli na dopłaty, to musi to oznaczać spadek pozostałych „tradycyjnych” stawek.

Poza tym w dopłatach do nasion nie szykują się większe zmiany: na dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany trafi w 2021 roku tak jak w 2020 roku 75 mln zł, skrócony ostatnio do 1 miesiąca czas na składanie wniosków jest zdaniem wiceminister wystarczający i umożliwił złożenie wniosków o dopłaty wszystkim zainteresowanym rolnikom, a przedstawienie stawek dopłat przed przyjmowaniem wniosków za rok bieżący nie jest rozważane, podobnie jak wypłata dopłat w krótszym terminie np. w ciągu 60 dni od złożenia wniosków.

 Całość odpowiedzi w załączniku.