W czasie konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie zapytaliśmy Joannę Gierulską, wówczas dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w resorcie rolnictwa, a dziś zastępcę prezesa ARiMR:

m.in o to, na jakim etapie znajdujemy się, jeśli chodzi o Krajowy Plan Strategiczny, w tym także o to, czy wszystkie właściwe akty prawne będą znane przed momentem składania przez rolników kolejnych wniosków o płatności.

Wiceprezes Joanna Gierulska zapewniła, że wszystko - jeśli chodzi o konieczną do opracowania i upublicznienia legislację krajową związaną z KPS - jest pod kontrolą. Ustawa o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 jest już po konsultacjach publicznych, kolejna - dotycząca samego KPS - na dniach powinna być przekazana do opiniowania.

Szczególnie ten drugi akt prawny jest istotny, gdyż nie tylko reguluje, jak instytucjonalnie będzie poukładane wdrażanie programu, ale też wprowadza ważne zmiany. Zamiast rozporządzeń do KPS (w ramach II filaru) będą wydawane wytyczne.

- Mam nadzieję, że ten instrument wytycznych będzie instrumentem o tyle lepszym, że łatwiej będzie reagować na jakieś zmiany (w KPS - dop. redakcji), jeżeli takie następują (...) a jednocześnie nie będzie konieczna zmiana całego programu. (...) Czasami aż się prosi, żeby coś skorygować, a proces legislacyjny trwa, więc te wytyczne na pewno przyśpieszą tego typu reakcje - przyznała wiceprezes Gierulska.

Jak poinformowała, w grudniu planowane jest pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego KPS (podobny działał w ostatnich latach dla PROW 2014-2020). Wiadomo już, że będzie liczył ponad 100 osób z różnych organizacji: sektor rządowy, społeczny i przedstawiciele rolników. 

 Idzie nowe we wnioskowaniu o wsparcie

W czasie rozmowy z wiceprezes Joanną Gierulską redakcja farmer.pl uzyskała też kolejną bardzo ciekawą informację, a konkretne taką, że szykują się istotne zmiany w sposobie samego wnioskowania o środki z KPS.

- Większość rolników jest już przyzwyczajona do aplikowania o środki w ramach dopłat bezpośrednich (I filar) w sposób elektroniczny, eWniosek już od dawna funkcjonuje. W II filarze dotychczas nie dopracowaliśmy się takiego rozwiązania, natomiast KPS ma już takie rozwiązanie mieć, to znaczy będzie aplikowanie o środki (z drugiego filara - dop. redakcji) w sposób elektroniczny, m.in. przez e-PUAP, jak również cała korespondencja z wnioskodawcą (beneficjentem) będzie prowadzona elektronicznie, co w mojej ocenie powinno przyspieszyć rozpatrywanie wniosków i informację zwrotną od beneficjenta, czyli pomoc powinna być przyznawana szybciej i szybciej wypłacana - przyznała wiceprezes Gierulska.

Słowem - od cyfryzacji w rolnictwie nie uciekniemy.