"Rozporządzenie w sprawie określania przedmiotów, które podlegają egzekucji komorniczej jest mocno przedawnione i niedostosowane do obecnych warunków prowadzenia gospodarstw. Rząd podjął działania, które mają zmienić tę sytuację. Planowane rozporządzenie w sprawie zmian tych przepisów już niedługo wejdzie w życie. Wprowadzi ono korzystne dla rolników zmiany. Zamiast rozwiązań, które miały na celu zapewnienie wyżywienia dla rolnika i jego rodziny, obecnie planowane są takie regulacje, które pozwolą na dalsze prowadzenie gospodarstwa, a tym samym umożliwi spłacanie kolejnych rat długów. Egzekucji mają nie podlegać te przedmioty i sprzęty, które są niezbędne do dalszej działalności. Na liście przedmiotów wyłączonych z egzekucji znajdują się m.in. stado podstawowe zwierząt gospodarskich (w nim krowy mleczne, mięsne, koniec, kozy, owce, świnie, drób z wyłączeniem kur niosek, zwierzęta futerkowe), podstawowe maszyny i urządzenia rolnicze, ciągniki, zapasy paliwa, które są niezbędne do dalszej działalności. Lista obejmuje także inne przedmioty i sprzęty, których zajęcie spowodowałoby niemożność utrzymania gospodarstwa" - informowało w grudniu ubiegłego roku OPZZRiOR, po spotkaniu przewodniczącego Sławomira Izdebskiego z wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem Jakim.

Zapytałam w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy są przygotowane zapowiadane zmiany w przepisach dotyczących upadłości rolników? Czy w przypadku zadłużenia i podlegania egzekucji komorniczej rolnik jest traktowany jak konsument, czy jak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą?

„Przepisy dotyczące sądowego postępowania egzekucyjnego (czyli egzekucji komorniczej) nie przewidują generalnego rozróżnienia egzekucji prowadzonej przeciwko dłużnikowi będącemu konsumentem, przedsiębiorcą albo rolnikiem.  Jedynie niektóre przepisy dotyczące egzekucji sądowej  wprowadzają szczególne regulacje w tym zakresie. Odnoszą się one do egzekucji prowadzonej przeciwko dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego  (por. art. 1061 k.p.c. i nast.). W odniesieniu do rolników prowadzących gospodarstwo rolne przyjmuje się, że te szczególne przepisy znajdują zastosowanie, o ile prowadzona przez nich działalność (w formie gospodarstwa rolnego) odpowiada definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Prace legislacyjne dotyczące projektowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji znajdują się w końcowej fazie uzgodnień. Przewiduje się, że w najbliższym czasie prace te zostaną zakończone” – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie w załączniku.