Ministerstwo poinformowało w komunikacie o rozpoczęciu prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej".

"Dzięki któremu proces ubiegania się o premie na działalność pozarolniczą będzie łatwiejszy" - podano.

Jak przypomniano, premie mogą być przyznane na realizację operacji pn. "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich". Jest to wsparcie z PROW 2014-2020.

Wskazano, że uproszczenia dla beneficjentów obejmą m.in. zmiany założeń dotyczących dokumentowania osiągniętych przychodów z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej w trakcie realizacji biznesplanu.