Projekt zakłada odsunięcie do 2021 roku (znów o dwa lata) zakazu używania pasz GMO.

- Przecież ta kwota 4 mln, jaką płacimy za import soi, może być wartością pozostawioną w kraju dla rolników – łagodził temperaturę dyskusji wiceminister Szymon Giżyński. - Wszyscy do tego dążymy i w momentach takich dyskusji jak ta zapominamy o tym fakcie i nagle wynajdujemy dosłownie preteksty, żeby tutaj się różnić i stawiać jakieś zarzuty polityczne o niekompetencję, złe cele, hipokryzję.

To ogólne i wspólne dążenie do zastąpienia soi GMO polskim białkiem ma przebiegać według nowego planu, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 r.

- On zastąpi ten do tej pory używany system takich laurek bez zobowiązań – zapowiedział wiceminister.- To będzie laurka dla wszystkich, ale z konkretnym zobowiązaniem. Tam, w materii ustawy, w zobowiązaniu ustawowym znajdą się wszyscy, poczynając od ministerstwa, wszyscy, którzy w tym dialogu i działaniu występują, czyli producenci, laboratoria badawcze, placówki badawcze, związki i zrzeszenia. Będą tam opisane ich działania. Będą one wyszczególnione i włożone w pewną taką restrykcyjność ustawową co do oczekiwań. To już nie będzie laurka bez zobowiązań. To będzie laurka – poczynając od ministerstwa, od rządu – z bardzo konkretnymi, 2-letnimi zobowiązaniami.

Zatem powstanie plan pracy, konkretnego działania.

Jak stwierdził wiceminister, jego sednem będzie wiele konkretnych porozumień, zleceń, kontraktów, planów badawczych.

- Tam to wszystko będzie. Będzie to i współpraca, i współdziałanie. Współautorstwo tego planu jest czymś założonym i ewidentnym, natomiast za zamieszczenie tego planu, czyli za jego skonstruowanie, zebranie tego wszystkiego, jest oczywiście z jasnych względów odpowiedzialny rząd, czyli w tym wypadku ministerstwo rolnictwa, które i na siebie, i na wszystkich partnerów w tym dziele białkowym te zobowiązania nakłada.

Poseł Dorota Niedziela zgłosiła poprawkę, polegającą na wykreśleniu przepisów zobowiązujących ministra rolnictwa do opracowania planu wykorzystania krajowych źródeł białka, twierdząc, że taki plan jest i obowiązuje.

Obecnie realizowany plan naukowy dotyczący krajowego białka będzie realizowany – zapowiedziano rano podczas KRiRW. Powstanie jednak nowy program obejmujący szersze działania. Ma zapewnić zrealizowanie zamiaru odejścia od pasz GMO w tych kolejnych dwóch latach, na jakie znów przedłużona będzie możliwość ich używania.

KRiRW zarekomendowała Sejmowi odrzucenie zgłoszonej poprawki.

Poprzednio moratorium na pasze GMO wydłużono o 2 lata w 2016 r.

Więcej: Pasze GMO jeszcze przez dwa lata