Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne była uchwalona 9 listopada 2018 roku, weszła w życie w lutym 2019 r. – ale z realizacją trzeba było czekać do tej pory (jeśli nie liczyć incydentalnych przypadków zwracania się do KOWR o przejmowanie gospodarstw w zamian za długi).

Wreszcie dziś Ministerstwo Rolnictwa poinformowało:

„8 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej (https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date) Komisja Europejska opublikowała informację o zaakceptowaniu programu pomocowego: SA.56408 Poland, Aid for the debt restructuring of agricultural holdings w drodze decyzji.

Uwzględniając powyższe w najbliższym czasie uruchomiona zostanie pomoc w formie:

1)    bankowych kredytów restrukturyzacyjnych z dopłatami do oprocentowania realizowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

2)    pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących  gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej udzielanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

3)          gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych udzielanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.”

Czytaj też:

Będzie pomoc dla zadłużonych gospodarstw?

ARiMR: Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne

Pytamy w MRiRW o szczegóły udzielanej pomocy.