- Byłoby nieracjonalne, gdybyśmy pozwolili rolnikom wycinać drzewa i zakrzaczenia w celu przywrócenia do działalności rolniczej i narazili ich na opłacanie kar za prowadzenie działalności gospodarczej na tej ziemi – zauważył poseł Jan Krzysztof Ardanowski podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poseł zapowiedział uściślenie przepisów tego dotyczących – jeśli będzie to możliwe, to jeszcze na etapie obecnych prac w Sejmie, a jeśli nie – to na etapie prac w Senacie.

Przypomnijmy,  że na braki w przepisach dotyczące wycinki prowadzonej przez rolników zwracał uwagę także „Farmer”.

Więcej: Kiedy rolnik wycina drzewo, bo przywraca grunt do użytkowania?

Wycinka drzew będzie doprecyzowana dla właścicieli, ale nie dla rolników

Wiceminister Ryszard Zarudzki zobowiązał się do monitorowania problemu.

Poseł Jarosław Sachajko stwierdził, że prowadzone obecnie prace nowelizacyjne budzą wiele wątpliwości rolników, ale nie powinny doprowadzić do żadnych utrudnień dla nich.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski dodał, że potrzebne są zachęty dla rolników utrzymujących zadrzewienia śródpolne.