Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło termin składania w ARiMR wniosków o zapłatę za sprzedane mleko -można będzie je składać od 29.11.2021 r. do 10.12.2021 r.

Pomoc przysługuje, jeśli podmiot, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu co najmniej raz w latach 2018 - 2020 r. nie zapłacił dostawcy.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka oraz kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego, ubiegającego się o pomoc wobec upadłego podmiotu, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego zapłaty za sprzedane mleko w latach 2018 - 2020 r., sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej.

Więcej o zasadach pomocy:

Będzie zapłata za upadłe w 2018 roku spółdzielnie mleczarskie

Alleluja, ratują wszystkie spółdzielnie i wszystkich ograbionych rolników! (dodana aktualizacja)