Wiemy już, jakie jest stanowisko resortu rolnictwa odnośnie uwag Komisji Europejskiej do polskiego Krajowego Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027.

W skrócie:

- W związku z rekomendacjami KE, odnoszącymi się do skutków kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie, a także koniecznością sprostania wyzwaniom klimatycznym, projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 zostanie zmodyfikowany - informuje w piśmie do Wolfganga Burtschera, dyrektora generalnego DG AGRI w Komisji Europejskiej Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak czytamy, w szczególności zmiany obejmą zwiększenie ambicji, co do wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a także wsparcia inwestycji w produkcję opartą o najwyższe standardy dobrostanowe.

Warto zwrócić uwagę, że na te kwestie właśnie szczególnie zwracał uwagę w swoich wcześniejszych wystąpieniach Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa:

Jak podkreśla szef resortu rolnictwa, przesłane do KE uwagi to pierwsza reakcja na przekazany Polsce dokument, czyli tzw. list obserwacyjny.

- Nadal analizujemy we współpracy ze służbami Komisji Europejskiej przekazane komentarze. Szczegółowe stanowisko obejmujące wszystkie zgłoszone przez Komisję zastrzeżenia, zostanie przekazane wraz ze zmienionym projektem Planu. Nasze stanowisko obejmuje wyjaśnienia do uwag, które nie są możliwe do realizacji, ze względu na sytuację sektora rolno – spożywczego i obszarów wiejskich w Polsce, ograniczony budżet WPR na lata 2023-2027 oraz uwarunkowania prawne wynikające z aktów bazowych dotyczących WPR. Jednocześnie wskazujemy na te uwagi Komisji, które przyjmujemy i po dalszej analizie uwzględnimy w stosowny sposób w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 - informuje Henryk Kowalczyk.

Jednocześnie - jak dodał wicepremier - zgodnie z przekazaną przez Komisję informacją oczekujemy na szybkie przekazanie komentarzy do części Planu opisującej system zarządzania i kontroli. Brak tych uwag utrudnia nam dalsze
prace analityczne i modyfikujące treść dokumentu strategicznego w tym zakresie.

Dziękując dyrektorowi Burtscherowi za otwartość w dialogu i efektywne działania podejmowane ze strony służb Komisji Europejskiej, aby zapewnić przejrzystość procesu negocjacji i zapewnić terminowe zatwierdzenie Planu, Henryk Kowalczyk wyraził nadzieję, że proces negocjacji zakończy się jak najszybciej, tak aby wsparcie zaprojektowane w Planie mogło zostać wdrożone i zapewnić dalszy zrównoważony rozwój polskiego i europejskiego rolnictwa.

- Pragnę przypomnieć, że polscy rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy wnoszą duży wkład w realizację celów Wspólnej Polityki Rolnej, oczekują na wsparcie, które pomoże im w budowie odporności i zapewni dalszą zrównoważoną transformację sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Polsce - zaznaczył minister.

A jak odpowiedź resortu rolnictwa wygląda w szczegółach? Będziemy temat analizować w kolejnych artykułach na portalu farmer.pl, a tymczasem publikujemy poniżej pełną odpowiedź resortu rolnictwa na list obserwacyjny KE.