Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2015 roku. Jak przypominają analitycy Banku BGŻ - zmiany prawne w tym zakresie rozpoczęły się od wybuchu tzw. afery mięsnej na początku br. W następstwie tych wydarzeń niektóre kraje członkowskie, w tym Francja, rozpoczęły działania mające na celu przekonania innych krajów o konieczności wprowadzenia reguł pochodzenia dla najbardziej popularnych gatunków mięsa.

Należy zaznaczyć, że taki obowiązek istnieje już dla świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego i cielęcego.

Został on wprowadzony w obliczu wybuchu choroby BSE i miał wpłynąć na poprawę zaufania konsumentów.

Obecnie, w wyniku poparcia projektu KE przez większość krajów członkowskich, te normy zostaną rozszerzone na świeże, chłodzone bądź mrożone mięso wieprzowe, drobiowe, jagnięce i kozie. Celem jest wprowadzenie większej przejrzystości w łańcuchu dostaw i tym samym poprawę świadomości konsumentów odnośnie źródła i pochodzenia mięsa.

W tym względzie, od 1 kwietnia 2015 r. produkty mięsne mają zawierać informacje o kraju pochodzenia, tj. gdzie zwierzę się urodziło zostało odchowane i ostatecznie ubite.

Jeśli te etapy produkcji miały miejsce w różnych krajach ta informacja powinna być również zawarta na opakowaniu. Odnoszą się one również do mięsa mielonego. W tym przypadku jeśli surowiec pochodzi z różnych krajów etykieta powinna zawierać informacje, że chów i ubój odbyły się w UE bądź w krajach spoza UE.

Analitycy Banku BGŻ zwracają uwagę, że istnieją obawy, iż wprowadzenie tych zasad może przyczynić się do dyskryminacji niektórych produktów mięsnych. Konsumenci mogą być bardziej skłonni do zakupu produktów pochodzących z ich kraju. Wydaje się, że wielu producentów będzie pracowało nad kreowaniem ,czy też poprawieniem wizerunku swojej marki, tak by poza elementami cenowymi, innymi środkami zyskać zaufanie i lojalność konsumenta.