Definicja rolnika aktywnego zawodowo została właśnie ustalona "dzięki" rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniającemu rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 14 listopada br.

Według tego prawa, rolnikiem aktywnym nie jest ten, którego kwota płatności bezpośrednich za rok poprzedni nie przekracza 5 tys. EUR - jak zapisano w Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027, a ten kto pozyskuje przychody z prowadzonego gospodarstwa rolnego w wysokości co najmniej 5000 zł brutto i na dowód może wykazać faktury VAT dokumentujące dokonanie sprzedaży produktów rolnych z prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Tak więc - zdaje się - wicepremier Henryk Kowalczyk zakończył właśnie jednym ruchem toczący się od wielu lat spór o to, kto to jest aktywny rolnik, tudzież jak powinien być w naszym kraju definiowany.

Ale czy nie tego właśnie domagało się środowisko rolnicze?

Przypomnijmy, solą w oku wielu polityków (dziś nawet europosłów) oraz samorządowców rolniczych byli ci "rolnicy", którzy pobierali dopłaty na posiadaną ziemię, której sami nie uprawiali, ale którą wydzierżawiali innym.

No to teraz koniec z "pseudorolnikami - jak ich wyżej wymienieni określali.

Tylko, jak to teraz będzie z realizacją PS 2023-2027? Ten - świeżo zresztą przyjęty przez KE - dokument wciąż zakłada, że interwencje realizowane w formie płatności bezpośrednich oraz płatności ONW będą przyznawane wyłącznie rolnikom aktywnym zawodowo. Czyli, że dopłaty bezpośrednie dostaną też tylko ci rolnicy, którzy do corocznie składanego wniosku dołączą faktury dokumentujące sprzedaż produktów rolnych z prowadzonego gospodarstwa? 

A co z tymi, którzy np. sprzedają produkty sezonowo na lokalnym rynku, albo w obrocie międzysąsiedzkim?

Bez faktury w ręku nie jesteś rolnikiem. Tylko w takim razie, kim teraz? Znowu pseudorolnikiem?

Pytań wiele... Na wszelki wypadek, może warto już dziś pomyśleć o zaprowadzeniu specjalnego segregatora na dokumenty poświadczające w ten czy inny sposób sprzedaż z prowadzonego gospodarstwa.... Życie w naszym kraju jest bardzo nieprzewidywalne.