Jak poinformowała posłów z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maria Kalinowska z Departamentu Podatku Dochodowego Ministerstwa Finansów, przez cały czas – od momentu zapowiedzi wprowadzenia tego podatku w expose przez premiera - trwają prace analityczne nad podatkiem dochodowym dla rolników. – Chodzi o wypracowanie założeń, które będą do zaakceptowania przez wszystkie strony. Założenia nie mają ostatecznego kształtu.

Przypomnijmy: w 2013 r. miała być wprowadzona w gospodarstwach obowiązkowa rachunkowość rolna, a w 2014 r. – podatek dochodowy.

Zabierając głos w dyskusji Witold Szmulewicz, prezes  Krajowej Rady Izb Rolniczych, stwierdził, że rolnicy płacą podatek – podatek rolny jest ryczałtową formą podatku. W ubiegłym roku rolnicy zapłacili z tego tytułu 1 mld 600 tys. zł. Jak szacował Szmulewicz, podatek dochodowy mógłby być niższy.

Zdzisław Wożniak reprezentujący Polski Związek Ogrodniczy podkreślił, że podatek rolny jest najłatwiejszy do ściągnięcia.

O tym, że „prace analityczne” nad podatkiem dochodowym dla rolników jeszcze mogą potrwać, świadczy przekazana podczas obrad zapowiedź przedłużenia obowiązujących obecnie rozwiązań dotyczących składki zdrowotnej. Obecne uregulowanie składek zdrowotnych dla rolników było przyjmowane doraźnie, na 2012 rok, przedłużono je potem na rok obecny.            

Wiceminister zdrowia  Sławomir Neumann zapowiedział przedstawienie w Sejmie projektu przewidującego przedłużenie realizacji obowiązującej ustawy – jak wynikało z dyskusji – bezterminowo, do czasu przyjęcia ustaleń dotyczących podatku dochodowego.