Projekt dotyczy uchylenia przepisów nakładających na podmioty skupujące mleko obowiązek pobierania, w trakcie danego roku kwotowego, zaliczek na poczet opłaty za przekroczenie przysługujących dostawcom hurtowym kwot indywidualnych oraz uchylenia przepisów w zakresie związanych z tymi zaliczkami dopłat.

Niski stopień wykorzystania kwoty krajowej przeznaczonej dla dostawców hurtowych w ostatnich latach kwotowych oraz brak przepisów Unii Europejskiej zakładających kontynuowanie systemu kwotowania produkcji mleka po dniu 31 marca 2015 r. i związany z tym coroczny, jednoprocentowy wzrost kwot krajowych, przez okres pięciu kolejnych lat kwotowych począwszy od dnia 1 kwietnia 2009 r.  (zmniejszającym ryzyko przekroczenia kwoty krajowej) w celu dostosowania rynku mleka do funkcjonowania po zniesieniu kwotowania produkcji mleka, uzasadniają uchylenie przepisów w zakresie zaliczek przez okres trzech pozostałych lat kwotowych (2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015) – czytamy w uzasadnieniu.

Wcześniej, w roku kwotowym 2010/2011 i 2011/2012 zawieszono pobieranie zaliczek.

Proponuje się, aby nowelizacja weszła w życie z dniem ogłoszenia (pierwotnie zakładano, że stanie się to 1 kwietnia, z pierwszym dniem nowego roku kwotowego).