Przypomnijmy: rolnik następca poinformował nas, że gmina odmawia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze jego ojcu, który przekazał mu gospodarstwo kilka miesięcy temu. Zwrot za faktury zebrane przez ojca nie przysługuje też następcy.

Ministerstwo Rolnictwo wyjaśniło:

Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku i powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku, a które w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego są wykazane jako użytki rolne. Tylko faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego przez wnioskodawcę mogą stanowić podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy. W przypadku, gdy producent rolny wydzierżawi, sprzeda lub przekaże gospodarstwo, to nie będąc już posiadaczem użytków rolnych w dniu składania wniosku nie może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na wydzierżawione, sprzedane lub przekazane użytki rolne.

Potwierdza to więc naszą interpretację. Pytanie, czy taki zapis w przepisach stanowi niedopatrzenie, czy też jest zgodne z intencją ustawodawcy, pozostaje bez odpowiedzi. Zważywszy na niepodejmowanie od lat nowelizacji ustawy, trzeba uznać, że tak ma być…