Jak wynika z pytania skierowanego do Komisji  Europejskiej przez europosła Krzysztofa Jurgiela, w listopadzie 2021, w wyniku działania komisji antykorupcyjnej parlamentu bułgarskiego, ujawniono niezgodne z prawem działania szefa bułgarskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (ABŻ) w latach 2019-2021, polegające na wydaniu bezprawnego rozporządzenia wstrzymującego umieszczanie na rynku polskiego mięsa drobiowego do czasu otrzymania wyników badań na obecność salmonelli oraz niejasnymi procedurami tych badań, często zlecanych prywatnym laboratoriom pomimo doskonale rozwiniętej własnej bazy badawczej.

Efekt powołania komisji antykorupcyjnej był natychmiastowy: o ile w 2020 roku bułgarskie służby weterynaryjne zgłosiły do systemu RASFF aż 32 przypadki obecności salmonelli w polskim mięsie drobiowym, to w 2021 już tylko 5 (ostatnie zgłoszenie nastąpiło w kwietniu 2021r., gdy powołano komisję antykorupcyjną).

W związku z tym europoseł i były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel pyta:

1. Czy Komisja jest świadoma procederu, który miał miejsce w bułgarskiej ABŻ?

2. Czy Komisja planuje albo przeprowadziła już działania kontrolne w bułgarskiej ABŻ w związku z doniesieniami o możliwych niezgodnych z prawem procesach zaburzających funkcjonowanie wspólnego rynku?

3. Czy istnieją unijne procedury oceny postępowania władz ABŻ w Bułgarii dla ustalenia, które ze zgłoszeń RASFF miały uzasadnienie w faktach, a na które mogły mieć wpływ zachowania o charakterze korupcyjnym lub protekcjonistycznym?

Warto dodać, że tylko do 30 września 2020 r. kraje członkowskie  zgłosiły do RASFF 273 powiadomienia dotyczące produktów spożywczych z Polski. To najwyższy wynik w całej UE. Jak z tego wynika, aż 32 zgłoszenia były z Bułgarii.

Czytaj też: Ministrowi rolnictwa znów ubędzie zadań?