"Bielmlek" okazuje się niekwestionowanym i oczywiście spodziewanym największym beneficjentem pomocy, zaoferowanej w sierpniu z dnia na dzień przez budżet państwa członkom upadających spółdzielni mleczarskich.

Więcej:

Alleluja, ratują wszystkie spółdzielnie i wszystkich ograbionych rolników! (dodana aktualizacja)

ARiMR podsumowała wyniki zakończonego 15 sierpnia naboru.

Jak wynika z nadesłanej informacji, na 792 pozytywnie rozpatrzone wnioski (na kwotę 19 879 770 zł), złożone przez rolników posiadających niewpłaconą część udziałów w spółdzielniach, aż 758 wniosków (na kwotę 19 737 999 zł) dotyczyło udziałów w "Bielmleku".

Udziały zostały zapłacone poza tym osobom składającym:

- 23 wnioski z Okręgowej Mleczarni Spółdzielczej w Kraśniku – wypłacona kwota to 118 937 zł;

- 7 wniosków z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie – zapłacona kwota to 3 473 zł;

- 3 wnioski z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opolu Lubelskim – kwota to 12 965 zł;

- 1 wniosek z Mazowieckiej Spółdzielni Mleczarskiej "Chorzele" – na kwotę 6 396 zł.

Jak z tego wynika, udziałowcy „Bielmleku” dostali przeciętnie 26 039,58 zł na jeden wniosek. Członkowie innych spółdzielni otrzymali znacznie mniejsze kwoty (jedyny udziałowiec z „Chorzel” otrzymał jedną czwartą tego, co przeciętny udziałowiec „Bielmleku”, a kolejna największa średnia przypadająca na jeden wniosek jest dla spółdzielni w Kraśniku, to niespełna 5200 zł).

Znacznie niższe są kwoty przypadające na pomoc za niezapłacone mleko: z 7 245 947,85 zł wypłaconej pomocy aż 4 922 583,78 zł trafi do 404 poszkodowanych dostawców „Bielmleku”, a 2 323 364,07 zł odbierze  371 dostawców Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie.

Ostatecznie wypłacono więc niższe kwoty, niż wnioskowali rolnicy.

Więcej:

Za mleko tylko dla Bielmleku – i to połowę tego, co potrzeba?

Przypomnijmy, że 22 października 2021r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie i zastosował wobec Tadeusza R., podejrzanego m.in. o wyrządzenie 80 mln zł szkody w mieniu zarządzanej przez niego spółdzielni „Bielmlek”, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Jak wówczas podawała prokuratura, „Podejrzany w ostatnich latach pozbył się całego swojego majątku przepisując go na członków rodziny, w tym dzieci, by uniknąć ewentualnej odpowiedzialności finansowej”.

Więcej:

Areszt dla byłego senatora i wiceministra Tadeusza R.